RSS Printer-friendly version
Přehled biblických postavBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Š

:
Byl izraelským králem. Když se mu Bůh ve snu zjevil, vyžádal si od něj moudrost při rozhodování. Postavil chrám v Jeruzalémě.
Delete: Šalomoun Edit : Šalomoun  

S

:
Muž, který byl po svém zajetí oslepen, když mu předtím byly ostříhány vlasy. Jeden ze soudců.
Delete: Samson Edit : Samson  
:
Zaslechl Boží hlas. Vybral první dva Izraelské krále.
Delete: Samuel Edit : Samuel  
:
Manželka Abrahama. Dlouho nemohla mít dítě. Když poslové Abrahamovi říkají, že se mu ve sto letech narodí dítě, směje se tomu.
Delete: Sára Edit : Sára  
:
První izraelský král. Prokázal odvahu při ochraně ohroženého izraelského města, ale později přestal při svém kralování poslouchat Hospodina. Ze strachu o svou vládu pronásledoval Davida.
Delete: Saul Edit : Saul  
:
Doprovázel apoštola Pavla na jeho druhé misijní cestě (Sk 15,40). Byl s ním ve vězení ve Filipách.
Delete: Silas Edit : Silas  
:
Manželka Mojžíše. Obřezala jeho syny.
Delete: Sipora Edit : Sipora  

Š

:
První křesťan, který za svou víru v Ježíše Krista zaplatil životem. V Jeruzalémském sboru měl za úkol pečovat o chudé (diakon). Před smrtí se podobně jako Ježíš za své nepřátele modlil.
Delete: Štěpán Edit : Štěpán  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ