RSS Printer-friendly version
Přehled biblických postavBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

M

:
Dívka z Nazaretu, kterou Bůh vyvolil, aby se stalou matkou Ježíše. Pokorně přijímá tento úkol, i když mnohému zpočátku nerozuměla a svého syna nechápala. Po jeho vzkříšení ji nacházíme ve společenství církve. Víc se o ní Nový zákon nezmiňuje.
Delete: Marie Edit : Marie  
:
Sestra Marie. Obsluhovala Ježíše.
Delete: Marta Edit : Marta  
:
Stal se apoštolem místo Jidáše.
Delete: Matěj Edit : Matěj  
:
Vůdce izraelského národa, prostředník mezi Izraelem a Bohem. Vyrostl na egyptském královském dvoře. Vedl lid na cestě z otroctví do zaslíbené země.
Delete: Mojžíš Edit : Mojžíš  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ