RSS Printer-friendly version
Přehled biblických postavBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

H

:
Navedla svou dceru, aby požádala o hlavu Jana Křtitele.
Delete: Herodias Edit : Herodias  

I

:
Významný prorok. Působil v Jeruzalémě. Jeho proroctví jsou často citována v Novém zákoně v souvislosti s jejich naplněním. Jeho jméno znamená "Hospodin spasí".
Delete: Izajáš Edit : Izajáš  
:
Jeden z praotců, Syn Abrahama a Sáry. Narodil se, když už byli staří.
Delete: Izák Edit : Izák  
:
První Abrahamův syn.
Delete: Izmael Edit : Izmael  

J

:
Syn Izáka a Rebeky. Svému bratrovi přebral prvorozenecké požehnání. Musel utéct z domova. Stal se praotcem dvanácti izraelských kmenů. Jeho jméno bylo později změněno na "Izrael (Zápasí Bůh)"
Delete: Jákob Edit : Jákob  
:
Jeden z apoštolů, syn Zebedeův, bratr Jana.
Delete: Jakub Edit : Jakub  
:
milovaný učedník
Delete: Jan Edit : Jan  
:
Prorok, který měl za úkol připravit Izrael na příchod Mesiáše. Volal k pokání a křtil v Jordánu. pokřtil i ježíše a poznal v něm Mesiáše. Byl popraven králem Herodem.
Delete: Jan Křtitel Edit : Jan Křtitel  
:
Prorok, který radil vzdát se.
Delete: Jeremjáš Edit : Jeremjáš  
:
Manželka krále Achaba.
Delete: Jezábel Edit : Jezábel  

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ