RSS Printer-friendly version
Přehled biblických postav
Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

:
druhý izraelský král
Delete: David Edit : David  
:
milovaný učedník
Delete: Jan Edit : Jan  
:
Vydal se na cestu
Delete: Abraham Edit : Abraham  
:
První žena
Delete: Eva Edit : Eva  
:
Zabil svého bratra Ábela.
Delete: Kain Edit : Kain  
:
Mojžíšův bratr a první izraelský velekněz. Když se Mojžíš dlouho nevracel ze Sínaje, zhotovil na žádost lidu zlatého býčka, kterému se pak izraelci klaněli.
Delete: Áron Edit : Áron  
:
Jeden z Izraelských králů. Za manželku měl cizinku Jezábel, která ho svedla k modlářství. Často ho káral prorok Elijáš.
Delete: Achab Edit : Achab  
:
Jeden z praotců, Syn Abrahama a Sáry. Narodil se, když už byli staří.
Delete: Izák Edit : Izák  
:
Izraelský soudce, vysvobodil Izrael z područí Midjánců. Nebál se zbořit jejich modlu ani bojovat s hrstkou vojáků proti přesile.
Delete: Gedeon Edit : Gedeon  
:
Významný prorok. Působil v Jeruzalémě. Jeho proroctví jsou často citována v Novém zákoně v souvislosti s jejich naplněním. Jeho jméno znamená "Hospodin spasí".
Delete: Izajáš Edit : Izajáš  

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ