Printer-friendly version
Slovník pro mladší děti


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

J

:
Ježíšův předchůdce. Taky měl své učedníky.
Delete: Jan Křtitel Edit : Jan Křtitel  
:
Město, kam chodil Ježíš do chrámu.
Delete: Jeruzalém Edit : Jeruzalém  
:
Porodila ho Marie v Betlémě. Jak se jmenoval?
Delete: Ježíš Edit : Ježíš  
:
Řeka, ve které se měl omýt Naamán, aby se uzdravil z malomocenství.
Delete: Jordán Edit : Jordán  
:
Řeka, ve které křtil Jan Křtitel.
Delete: Jordán Edit : Jordán  
:
Jeden z Jákobových synů. Jeho bratři ho prodali do otroctví. Pak se stal správcem v Egyptě.
Delete: Josef Edit : Josef  
:
Vedl Izraelce, když dobývali Jericho.
Delete: Jozue Edit : Jozue  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ