Printer-friendly version
Slovník pro mladší děti


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

A

:
Praotec víry, na Boží výzvu vyšel ze své země. Bůh mu slíbil zem a děti.
Delete: Abraham Edit : Abraham  

D

:
Prorokyně.
Delete: Debora Edit : Debora  
:
Čím nejlépe přemůžeš zlo?
Delete: Dobrem Edit : Dobrem  
:
Město, ve kterém našli aramejci Elíšu.
Delete: Dótan Edit : Dótan  
:
Kolik měl Ježíš učedníků?
Delete: Dvanáct Edit : Dvanáct  
:
Kolik měl Jákob synů?
Delete: Dvanáct Edit : Dvanáct  

E

:
Prorok ze Samaří. Pomohl k uzdravení veliteli vojska aramejského krále. Poslal ho aby se omyl v řece.
Keyword(s):
Delete: Elíša Edit : Elíša  
:
Bratr Jákoba.
Delete: Ezau Edit : Ezau  

H

:
Bál se Ježíše a proto přikázal zabíjet všechny malé děti.
Delete: Herodes Edit : Herodes  

J

:
Ježíšův předchůdce. Taky měl své učedníky.
Delete: Jan Křtitel Edit : Jan Křtitel  
:
Město, kam chodil Ježíš do chrámu.
Delete: Jeruzalém Edit : Jeruzalém  
:
Porodila ho Marie v Betlémě. Jak se jmenoval?
Delete: Ježíš Edit : Ježíš  
:
Řeka, ve které se měl omýt Naamán, aby se uzdravil z malomocenství.
Delete: Jordán Edit : Jordán  
:
Řeka, ve které křtil Jan Křtitel.
Delete: Jordán Edit : Jordán  
:
Jeden z Jákobových synů. Jeho bratři ho prodali do otroctví. Pak se stal správcem v Egyptě.
Delete: Josef Edit : Josef  
:
Vedl Izraelce, když dobývali Jericho.
Delete: Jozue Edit : Jozue  

M

:
Na Boží povolání vyvedl Izraelce z Egypta. Jak se jmenoval?
Delete: Mojžíš Edit : Mojžíš  

N

:
Velitel vojska aramejského krále, který byl postižen malomocenstvím. Izraelská holčička mu poradila, aby šel k Elíšovi.
Delete: Naamán Edit : Naamán  
:
Město, ze kterého pocházel Ježíš.
Delete: Nazaret Edit : Nazaret  

R

:
Manželka Izáka, matka Jákoba a Ezaua.
Delete: Rebeka Edit : Rebeka  

S

:
Město kam šel velitel vojska aramejského krále, aby se uzdravil z malomocenství.
Delete: Samaří Edit : Samaří  
:
Manželka Abrahama.
Delete: Sára Edit : Sára  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ