Printer-friendly version
Přehled všech biblických knih - název a stručný obsah. Základ pro hru šibenice apd.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

M

:
Poslední prorocká kniha Starého zákona. Najdeme v ní zaslíbení, že z Betléma přijde ten, kdo přinese záchranu.
Delete: Malachiáš Edit : Malachiáš  
:
Kniha vyprávějící příběh Ježíš z Nazaretu. Je nejstarší tohoto typu v Novém zákoně (a také nejkratší). Narozdíl od jiných nevypráví například příběh o Ježíšově narození. Jeho čtenáři byli zřejmě původně mezi řecky (helénisticky) vzdělanými křesťany.
Delete: Markovo evangelium Edit : Markovo evangelium  
:
Kniha pojednávající o životě Ježíše z Nazaretu. Narozdíl od jiných podobných vypráví například příběh o klanění mudrců nebo zmiňuje Ježíšovo Kázání na hoře. Židovským čtenářům své doby chce Ježíše představit jako nového Mojžíše.
Keyword(s):
Delete: Matoušovo evangelium Edit : Matoušovo evangelium  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ