Printer-friendly version
Přehled všech biblických knih - název a stručný obsah. Základ pro hru šibenice apd.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

J

:
Kniha, která pojednává o životě Ježíše Krista. Mezi podobnými spisy je nejmladší a výrazně se od ostatních liší - jak svým obsahem, tak také způsobem podání. Je ji vlastní zvláštní vznešený styl, množství obrazů používajících slova jako láska, světlo, život... Narozdíl od některých podobných spisů nemluví o Ježíšově narození. Je spojována s dalšími novozákonními spisy podobného stylu.
Delete: Janovo evangelium Edit : Janovo evangelium  
:
Kniha nesoucí jméno významného proroka z období před zničením judského království a před odvlečením do babylonského zajetí. Ukazuje mimojiné těžký úděl proroka, který je osamocen a nerozumějí mu ani jeho nejbližší.
Delete: Jeremjáš Edit : Jeremjáš  
:
Kniha, která se ptá po smyslu utrpení. Hlavní postavou je člověk, kterého postihnou pohromy a neštěstí. Hádá se s Hospodinem, ale nepřestává v něj věřit.
Delete: Jób Edit : Jób  
:
Kniha nesoucí jméno podle prorok, který odmítá splnit úkol, který mu Bůh dává, a proto utíká. Dostane se do útrob veliké ryby a nakonec úkol splní. Naštve se, když Hospodin nepotrestá město Ninive, jak to původně oznámil.
Delete: Jonáš Edit : Jonáš  
:
Kniha o tom, jak Izraelci vstoupili do zaslíbené země pod vedením Mojžíšova nástupce Jozua. Nejdeme tu třeba příběh o pádu hradeb města Jericha.
Delete: Jozue Edit : Jozue  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ