Printer-friendly version
Přehled všech biblických knih - název a stručný obsah. Základ pro hru šibenice apd.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

E

:
Kniha s příběhem o krásné dívce, která se stane perskou královnou a svou odvahou zachrání židy před likvidací.
Delete: Ester Edit : Ester  
:
Kniha, ve které se mluví o tom, jak Hospodin zachránil Izraelský lid z egyptského otroctví a o cestě pouští do zaslíbené země. Najdeme tu desatero.
Delete: Exodus Edit : Exodus  
:
Kniha o návratu Izraelců z babylonského zajetí, o obnovení bohoslužby v Jeruzalémě. Kniha nese název podle muže, který byl znalcem Zákona a vyučoval mu Izraelce.
Delete: Ezdráš Edit : Ezdráš  
:
Kniha, která nese název podle proroka, který byl spolu s ostatními Izraelci odvlečen do babylonského zajetí, kde se začíná rodit nové společenství soustředěné k naslouchání slovům proroků a vykladačím Písma. Známé proroctí o údolí suchých kostí, do kterých se vrátí život.
Delete: Ezechiel Edit : Ezechiel  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ