Printer-friendly version
Přehled všech biblických knih - název a stručný obsah. Základ pro hru šibenice apd.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

D

:
Kniha, která nese název podle muže, který ani v babylonském zajetí nepřestane sloužit Hospodinu, i když mu za to hrozí smrt. Neublíží mu ani lvi, ani oheň.
Delete: Daniel Edit : Daniel  
:
Kniha, kde se Izraelcům před vstupem do zaslíbené země znovu připomíná, co pro ně Hospodin udělal a jak mají v zaslíbené zemi žít. Najdeme tu druhou verzi desatera.
Delete: Deuteronomium Edit : Deuteronomium  
:
Kniha s příběhy o konci izraelských království a o tom, jak se Izraelci dostali do babylonského zajetí.
Delete: Druhá královská Edit : Druhá královská  
:
Kniha, ve které se opakuje příběh o rozdělení izraelského království po smrti krále Šalomouna, o rozdělením království a zavlečení Izraelců do babylonského zajetí.
Delete: Druhá paralipomenon Edit : Druhá paralipomenon  
:
Kniha s příběhy izraelského krále Davida.
Delete: Druhá Samuelova Edit : Druhá Samuelova  
:
Další z dopisů spojovaných jménem s jedním z Ježíšových učedníků a podobající se stylem jednomu z evangelií. Autor v něm oslovuje "vyvolenou paní a její děti" a myslí tím zřejmě na nějaký křesťanský sbor. Zčásti je totožný s jiným dopisem téhož autora.
Delete: Druhý list Janův Edit : Druhý list Janův  
:
Druhý dopis apoštola Pavla do jednoho řeckého přístavního a kosmopolitního města. Před místními křesťany obhajuje svou autoritu a vyzývá ke sbírce pro chudé v Jeruzalémě.
Delete: Druhý list Korintským Edit : Druhý list Korintským  
:
Jeden z dopisů Ježíšova učedníka (nebo jeho žáků). Je psaný obecně všem křesťanům, varuje před lživými proroky a učiteli a vysvětluje, proč se druhý Kristův příchod opozdil (Bůh má trpělivost a nechce aby někdo zahynul. Jeden den je u něj jako tisíc let a tisíc let jako jeden den).
Delete: Druhý list Petrův Edit : Druhý list Petrův  
:
Druhý dopis apoštola Pavla do evrpského města, ze kterého se křesťanství posléze dostalo až na Moravu a do Čech (my to město ale většinou známe pod jiným jménem). Podobně jako první dopis do tohoto města se věnuje druhému Kristovu příchodu a vyzývá spořádanému a příkladnému životu.
Delete: Druhý list Tesalonickým Edit : Druhý list Tesalonickým  
:
Druhý dopis Pavlovu žákovi a spolupracovníkovi. Varuje se v něm před heretiky, kteří opouštějí Pavlovo učení a Pavel se v dopise loučí, protože očekává blízkou smrt.
Delete: Druhý list Timoteovi Edit : Druhý list Timoteovi  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ