Printer-friendly version
Seznam a stručný obsah jednotlivých biblických knih. Slouží také jako základ pro hru Šibenice apd. Názvy jsou podle Českého ekumenického překladu.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Z

:
Poslední spis Nového zákona a celé křesťanské Bible. Má dodat povzbuzení a naději v čase pronásledování křesťanů. Proto zobrazuje výjevy spojované s koncem světa a příchodem nového nebe a nové země, kdy zvítězí beránek, ten ukřižovaný a bude mu dána vláda nade vším. Kniha se řadí se mezi takzvanou "apokalyptickou" literaturu.
Keyword(s):
Delete: Zjevení Janovo Edit : Zjevení Janovo  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ