Printer-friendly version
Seznam a stručný obsah jednotlivých biblických knih. Slouží také jako základ pro hru Šibenice apd. Názvy jsou podle Českého ekumenického překladu.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

P

:
Jeden z dopisů, který se jmenuje podle jednoho z Ježíšových učedníků. Svým stylem se podobá jednomu z evangelií. Mluví o světle a o lásce.
Delete: První list Janův Edit : První list Janův  
:
Dopis apoštola Pavla křesťanům v řeckém přístavním a kosmopolitním městě. Snaží se v něm varovat před těmi, kdo se považovali za nábožensky vyspělejší a druhými trochu pohrdali. Obsahuje jeden z nejkrásnějších novozákonních textů o lásce.
Delete: První list Korintským Edit : První list Korintským  
:
Dopis připisovaný jednomu z apoštolů. Byl určený křesťanům v Malé Asii (dnešní Turecko). Pobízí a povzbuzuje je, aby dobře žili a nedávali podnět ke sporům, aby statečně snášeli pronásledování a nedivili se, pokud přijdou. Závěrečná kapitola napomíná starší křesťanských obcí, aby se o ně starali v naději na brzký příchod Pána a na budoucí slávu.
Delete: První list Petrův Edit : První list Petrův  
:
Zřejmě nejstarší dopis apoštola Pavla datovaný do roku 50 po Kristu. Určen křesťanům, kde se křesťanství poprvé dostalo na evropský kontinent (a posléze odtud i na území dnešních Čech a Moravy.) Mimo jiné se v listu řeší problém s tím, že očekávaný druhý příchod Krista se zatím nedostavil.
Delete: První list Tesalonickým Edit : První list Tesalonickým  
:
Dopis určený konkrétnímu člověku, žáku a spolupracovníkovi apoštola Pavla. V dopise jsou rady ohledně vedení osobního života i uspořádání místní církve.
Delete: První list Timoteovi Edit : První list Timoteovi  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ