Printer-friendly version
Slovník zkratek biblických knih pro křížovku a případné další aktivity


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
ALL

1

:

První list Janův

Delete: 1 J Edit : 1 J  
:

První Korintským

Keyword(s):
Delete: 1 K Edit : 1 K  
:

První Královská

Delete: 1 Kr Edit : 1 Kr  
:

První Paralipomenon

Keyword(s):
Delete: 1 Pa Edit : 1 Pa  
:

První Samuelova

Delete: 1 S Edit : 1 S  
:

První Tesalonickým

Delete: 1 Te Edit : 1 Te  
:

První Tesalonickým

Delete: 1 Tm Edit : 1 Tm  
:

První list Petrův

Delete: 1Pt Edit : 1Pt  

2

:

Druhý list Janův

Delete: 2 J Edit : 2 J  
:

Druhá Korintským

Keyword(s):
Delete: 2 K Edit : 2 K  
:

Druhá Královská

Delete: 2 Kr Edit : 2 Kr  
:

Druhá Paralipomenon

Keyword(s):
Delete: 2 Pa Edit : 2 Pa  
:

Druhý list Petrův

Delete: 2 Pt Edit : 2 Pt  
:

Druhá Samuelova

Delete: 2 S Edit : 2 S  
:

Druhá Tesalonickým

Keyword(s):
Delete: 2 Te Edit : 2 Te  
:

Druhá Timoteovi

Delete: 2 Tm Edit : 2 Tm  

3

:

Třetí list Janův

Delete: 3 J Edit : 3 J  

A

:

Abdijáš

Delete: Abd Edit : Abd  
:

Abakuk

Delete: Abk Edit : Abk  
:

Ageus

Delete: Ag Edit : Ag  
:

Ámos

Delete: Am Edit : Am  

D

:

Daniel

Delete: Da Edit : Da  
:

Deuteronomium

Keyword(s):
Delete: Dt Edit : Dt  

E

:

Efezským

Delete: Ef Edit : Ef  
:

Ester

Delete: Est Edit : Est  
:

Exodus

Keyword(s):
Delete: Ex Edit : Ex  
:

Ezechiel

Delete: Ez Edit : Ez  
:

Ezdráš

Delete: Ezd Edit : Ezd  

F

:

Filemonovi

Delete: Fm Edit : Fm  
:

Filipským

Delete: Fp Edit : Fp  

G

:

Galatským

Delete: Ga Edit : Ga  
:

Genezis

Keyword(s):
Delete: Gn Edit : Gn  

I

:

Izajáš

Delete: Iz Edit : Iz  

J

:

Jan

Keyword(s):
Delete: J Edit : J  
:

Jób

Delete: Jb Edit : Jb  
:

List Jakubův

Delete: Jk Edit : Jk  
:

Jóel

Delete: Jl Edit : Jl  
:

Jonáš

Delete: Jon Edit : Jon  
:

Jozue

Delete: Joz Edit : Joz  
:

Jeremjáš

Delete: Jr Edit : Jr  
:

List Judův

Delete: Ju Edit : Ju  

K

:

Kazatel

Delete: Kaz Edit : Kaz  
:

Koloským

Delete: Ko Edit : Ko  

L

:

Lukáš

Keyword(s):
Delete: L Edit : L  
:

Leviticus

Keyword(s):
Delete: Lv Edit : Lv  

M

:

Malachiáš

Delete: Mal Edit : Mal  
:

Micheáš

Delete: Mi Edit : Mi  
:

Marek

Keyword(s):
Delete: Mk Edit : Mk  
:

Matouš

Keyword(s):
Delete: Mt Edit : Mt  

N

:

Nahum

Delete: Na Edit : Na  
:

Nehemjáš

Delete: Neh Edit : Neh  
:

Numeri

Keyword(s):
Delete: Nu Edit : Nu  

O

:

Ozeáš

Delete: Oz Edit : Oz  

P

:

Píseň písní

Delete: Pís Edit : Pís  
:

Pláč

Delete: Pl Edit : Pl  
:

Přísloví

Delete: Př Edit : Př  

Ř

:

Římanům

Delete: Ř Edit : Ř  

R

:

Rút

Delete: Rt Edit : Rt  

S

:

Soudců

Delete: Sd Edit : Sd  
:

Sofonjáš

Delete: Sf Edit : Sf  
:

Skutky apoštolské

Delete: Sk Edit : Sk  

T

:

Titovi

Delete: Tt Edit : Tt  

Ž

:

Žalmy

Delete: Ž Edit : Ž  

Z

:

Zacharjáš

Delete: Za Edit : Za  

Ž

:

Židům

Delete: Žd Edit : Žd  

Z

:

Zjevení Janovo

Delete: Zj Edit : Zj  

Page:  1  2  3  4  5  6  7  (Next)
ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ