RSS Printer-friendly version
Názvy a stručný obsah biblických knih Starého zákona. Názvy jsou podle Českého ekumenického překladu, prvních pět knih Mojžíšových cizím názvem a číslovky jsou vypsány slovem.


All Categories

No entries found in this section

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ