Printer-friendly version
slovník se všemi termíny ze všech slovníků


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

E

:
Název zahrady, do které byli postaveni Adam a Eva.
Delete: Eden Edit : Eden  
:
Země odkud byli izraelci vysvobozeni z otroctví.
Delete: Egypt Edit : Egypt  
:
Nejvýznamnější izraelský prorok. Působil převážně za krále Achaba. Vystupoval proti modlářství. Jeho jméno znamená "Hospodin je můj Bůh"
Delete: Elijáš Edit : Elijáš  
:
Prorok. Nástupce Elijáše.
Delete: Elíša Edit : Elíša  
:
Vzkříšený Ježíš se tam dal poznat dvěma učedníkům při lámání chleba.
Delete: Emauzy Edit : Emauzy  
:
První žena
Delete: Eva Edit : Eva  
:
Bratr Jákoba. Vyměnil prvorozenství za jídlo.
Delete: Ezau Edit : Ezau  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ