Printer-friendly version
slovník se všemi termíny ze všech slovníků


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL

B

:
Sídlo velké říše, která zničila Izrael a izraelce odvedla do zajetí.
Delete: Babylon Edit : Babylon  
:
Vrah, kterého propustil Pilát místo Ježíše.
Delete: Barabáš Edit : Barabáš  
:
Jeden ze spolupracovníků apoštola Pavla.
Delete: Barnabáš Edit : Barnabáš  
:
Nejmladší syn Jákoba.
Delete: Benjamin Edit : Benjamin  
:
Ježíš tam vzkřísil Lazara. Zastavil se tam nedlouho před ukřižováním.
Delete: Betánie Edit : Betánie  
:
Rodiště krále Davida. Podle proroků odtud má přijít Mesiáš. Podel evangelií se zde narodil Ježíš.
Delete: Betlém Edit : Betlém  
:
Rybářská vesnice v Galileji. Ježíš zde uzdravil slepého.
Delete: Betsaida Edit : Betsaida  
:
Jeho oslice promluvila.
Delete: Bileám Edit : Bileám  
:
Postaral se o Rút.
Delete: Bóaz Edit : Bóaz  

C

:
Místo, kde apoštol Petr vyznal, že Ježíš je Mesiáš (Kristus).
Delete: Cesarea Edit : Cesarea  

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ