Printer-friendly version
slovník se všemi termíny ze všech slovníků


Browse the glossary using this index

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL
Currently sorted First name ascending Sort by: Surname | First name change to descending

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Next)
  ALL

Picture of Správce

Správce

:
Celník, kterého Ježíš povolal.
Delete: Lévi Edit : Lévi  
:
Abrahamův synovec. Vybral si lákavější místo k životu, ale jeho město pak bylo zničeno.
Delete: Lot Edit : Lot  
:
Řecky mluvící lékař, který doprovázel Pavla na některých jeho cestách.
Delete: Lukáš Edit : Lukáš  
:
Dívka z Nazaretu, kterou Bůh vyvolil, aby se stalou matkou Ježíše. Pokorně přijímá tento úkol, i když mnohému zpočátku nerozuměla a svého syna nechápala. Po jeho vzkříšení ji nacházíme ve společenství církve. Víc se o ní Nový zákon nezmiňuje.
Delete: Marie Edit : Marie  
:
Sestra Marie. Obsluhovala Ježíše.
Delete: Marta Edit : Marta  
:
Stal se apoštolem místo Jidáše.
Delete: Matěj Edit : Matěj  
:
Vůdce izraelského národa, prostředník mezi Izraelem a Bohem. Vyrostl na egyptském královském dvoře. Vedl lid na cestě z otroctví do zaslíbené země.
Delete: Mojžíš Edit : Mojžíš  
:
Hora, na kterou šel Abraham s Izákem.
Delete: Mórija Edit : Mórija  
:
Prorok, který mluvil k Davidovi.
Delete: Nátan Edit : Nátan  
:
Město, ve kterém vyrůstal Ježíš.
Delete: Nazaret Edit : Nazaret  

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ