Printer-friendly version
slovník se všemi termíny ze všech slovníků


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL

J

:
Prorok, který radil vzdát se.
Delete: Jeremjáš Edit : Jeremjáš  
:
Město, jehož hradby padly, když jej izraelci obcházeli. V novém zákoně čteme, že se tu Ježíš setkal se Zacheem. Vyskytuje se i v podobenství o milosrdném Samařanovi.
Delete: Jericho Edit : Jericho  
:
Hlavní město Izraele. Dobyl jej král David a Šalomoun v něm postavil chrám.
Delete: Jeruzalém Edit : Jeruzalém  
:
Manželka krále Achaba.
Delete: Jezábel Edit : Jezábel  
:
Patřil mezi dvanáct učedníků. Svého mistra však zradil a přivedl na něj stráže. Po Ježíšově zatčení propadl zoufalství a vzal si život.
Delete: Jidáš Edit : Jidáš  
:
Muž, který hodně vytrpěl a přece nepřestal s Bohem mluvit.
Delete: Jób Edit : Jób  
:
Prorok, kterého Hospodin poslal k pohanům do Ninive, aby je varoval před Božím soudem. Místo toho však chtěl uprchnout, ale Hospodin ho zachránil za pomoci velké ryby.
Delete: Jonáš Edit : Jonáš  
:
Syn krále Saula. Přítel a ochránce Davida, přestože se to jeho otci nelíbilo.
Delete: Jónatan Edit : Jónatan  
:
Řeka v Izraeli. Izraelci ji museli překročit, když vstupovali do zaslíbené země. Křtil v ní Jan Křtitel.
Delete: Jordán Edit : Jordán  
:
Jeho bratři ho prodali do otroctví.
Delete: Josef Edit : Josef  

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ