Printer-friendly version
slovník se všemi termíny ze všech slovníků


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Next)
  ALL

S

:
Rybník, u kterého čekali lidé na uzdravení.
Delete: Siloe Edit : Siloe  
:
Hora na které Mojžíš dostal od Hospodina desatero přikázání.
Delete: Sinaj Edit : Sinaj  
:
Manželka Mojžíše. Obřezala jeho syny.
Delete: Sipora Edit : Sipora  
:
Jedno z měst, které bylo zničeno kvůli zlu, které se v něm dělo.
Delete: Sodoma Edit : Sodoma  

Š

:
První křesťan, který za svou víru v Ježíše Krista zaplatil životem. V Jeruzalémském sboru měl za úkol pečovat o chudé (diakon). Před smrtí se podobně jako Ježíš za své nepřátele modlil.
Delete: Štěpán Edit : Štěpán  

T

:
Město, z kterého pocházel apoštol Pavel
Delete: Tarsus Edit : Tarsus  
:
Otec Abrahama.
Delete: Terach Edit : Terach  
:
Jeden ze spolupracovníků apoštola Pavla. Je mu adresována jedna epištola.
Delete: Timoteus Edit : Timoteus  
:
Jeden ze spolupracovníků apoštola Pavla. Je mu adresována epištola.
Delete: Titus Edit : Titus  
:
Jeden z dvanácti apoštolů. Zprvu pochyboval o zjevení vzkříšeného Ježíše.
Delete: Tomáš Edit : Tomáš  

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ