Printer-friendly version
slovník se všemi termíny ze všech slovníků


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL

Á

:
Byl zabit svým bratrem Kainem.

Delete: Ábel Edit : Ábel  

A

:
Syn krále Davida. Zabil svého bratra Amnóna a chtěl kralovat místo Davida, který před ním musel utéct. Přestože David přikázal, aby ho v bitvě ušetřili, byl zabit. Při útěku se zachytil svými vlasy do stromu.
Delete: Abšalóm Edit : Abšalóm  
:
Jeden z Izraelských králů. Za manželku měl cizinku Jezábel, která ho svedla k modlářství. Často ho káral prorok Elijáš.
Delete: Achab Edit : Achab  
:
První člověk.
Delete: Adam Edit : Adam  
:
Manželka kněze Zachariáše a matka Jana Křtitele.
Delete: Alžběta Edit : Alžběta  

Á

:
Starozákonní prorok. Má svou knihu. Jmenuje se po něm "Učitel národů".
Delete: Ámos Edit : Ámos  

A

:
Prorokyně v Novém zákoně. Dlouhá léta vdova. Setkala se s malým Ježíšem v chrámu.
Delete: Anna Edit : Anna  
:
Jedno z míst, kam se rozšířila první církev. Křesťané zde byli poprvé nazváni "křesťany".
Delete: Antiochie Edit : Antiochie  
:
Pohoří, kde přistál Noe se svou lodí.
Delete: Ararat Edit : Ararat  

Á

:
Mojžíšův bratr a první izraelský velekněz. Když se Mojžíš dlouho nevracel ze Sínaje, zhotovil na žádost lidu zlatého býčka, kterému se pak izraelci klaněli.
Delete: Áron Edit : Áron  

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ