Printer-friendly version
Slovník biblických míst.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

S

:
Hlavní město Severního Izraele. Vládl zde král například král Achab. V jednom Ježíšově podobenství z něj pochází člověk, který pomůže zraněnému člověku.
Delete: Samaří Edit : Samaří  
:
Město, kde se vdova starala o proroka Elijáše.
Delete: Sarepta Edit : Sarepta  
:
Rybník, u kterého čekali lidé na uzdravení.
Delete: Siloe Edit : Siloe  
:
Hora na které Mojžíš dostal od Hospodina desatero přikázání.
Delete: Sinaj Edit : Sinaj  
:
Jedno z měst, které bylo zničeno kvůli zlu, které se v něm dělo.
Delete: Sodoma Edit : Sodoma  

Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ