Printer-friendly version
Slovník biblických míst.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

N

:
Město, ve kterém vyrůstal Ježíš.
Delete: Nazaret Edit : Nazaret  
:
Hora, ze které se Mojžíš díval na zaslíbenou zemi.
Delete: Nebó Edit : Nebó  
:
Město, do kterého měl jít Jonáš vyřídit Boží vzkaz a které nakonec nebylo zničeno.
Delete: Ninive Edit : Ninive  

Ř

:
Hlavní město jedné velké říše. Apoštol Pavel křesťanům v tomto městě napsal dopis a vedla sem jeho poslední cesta (jakožto vězně, který se odvolal k císaři).
Delete: Řím Edit : Řím  

S

:
Hlavní město Severního Izraele. Vládl zde král například král Achab. V jednom Ježíšově podobenství z něj pochází člověk, který pomůže zraněnému člověku.
Delete: Samaří Edit : Samaří  
:
Město, kde se vdova starala o proroka Elijáše.
Delete: Sarepta Edit : Sarepta  
:
Rybník, u kterého čekali lidé na uzdravení.
Delete: Siloe Edit : Siloe  
:
Hora na které Mojžíš dostal od Hospodina desatero přikázání.
Delete: Sinaj Edit : Sinaj  
:
Jedno z měst, které bylo zničeno kvůli zlu, které se v něm dělo.
Delete: Sodoma Edit : Sodoma  

T

:
Město, z kterého pocházel apoštol Pavel
Delete: Tarsus Edit : Tarsus  

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ