Printer-friendly version
Slovník biblických míst.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

D

:
Když jel Pavel do tohoto města pronásledovat křesťany, setkal se s ním Ježíš Kristus a on v něj uvěřil.
Delete: Damašek Edit : Damašek  

E

:
Název zahrady, do které byli postaveni Adam a Eva.
Delete: Eden Edit : Eden  
:
Velké maloasijské město. Pavel se tu dostal do konliktu s výrobci náboženských předmětů. Byl zde chrám bohyně Diany (Artemis). Sk 19,35
Delete: Efez Edit : Efez  
:
Vzkříšený Ježíš se tam dal poznat dvěma učedníkům při lámání chleba.
Delete: Emauzy Edit : Emauzy  

G

:
Oblast, kde Ježíš působil a odkud pocházeli někteří jeho učedníci.
Delete: Galilea Edit : Galilea  
:
Zahrada, ve které byl Ježíš s učedníky před tím, než byl zatčen.
Delete: Getsemany Edit : Getsemany  
:
Místo, na kterém byl Ježíš ukřižován. V překladu znamená "lebka".
Delete: Golgota Edit : Golgota  
:
Jedno z měst, které bylo zničeno kvůli zlu, které se v něm dělo.
Delete: Gomora Edit : Gomora  

J

:
Potok, u kterého Jákob bojoval o požehnání, když se vracel od Lábana domů.
Delete: Jabok Edit : Jabok  
:
Město, jehož hradby padly, když jej izraelci obcházeli. V novém zákoně čteme, že se tu Ježíš setkal se Zacheem. Vyskytuje se i v podobenství o milosrdném Samařanovi.
Delete: Jericho Edit : Jericho  

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ