Printer-friendly version
Slovník biblických míst.Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

:
Území, na kterém zvěstoval evangelium apoštol Pavel. (Sk 16,9-12) Nacházejí se zde města Tesalonika, Berea, Filipy
Delete: Makedonie Edit : Makedonie  
:
Město, kde se Pavlovo působení setkalo s úspěchem a vznikl kvetoucí křesťanský sbor, i když Pavel musel odejít pro nepřátelství židů. Dva Pavlovy dopisy jsou určeny křesťanům v tomto městě. Později odtud přijdou na Moravu Cyril a Metoděj. (Sk 17,4)
Delete: Tesalonika Edit : Tesalonika  
:
Řecké město proslulé filosofií. Pavel zde kázal na Areopágu, ale přestali ho poslouchat, když začal mluvit o vzkříšení. (Sk 17,17)
Delete: Atény Edit : Atény  
:
Město, do kterého Pavel napsal epištoly, ve kterých řeší množství hádek, které zřejmě ve sboru bylo.
Delete: Korint Edit : Korint  
:
Velké maloasijské město. Pavel se tu dostal do konliktu s výrobci náboženských předmětů. Byl zde chrám bohyně Diany (Artemis). Sk 19,35
Delete: Efez Edit : Efez  
:
Ostrov ve středozemním moři. Pavel spolu s dalšími se na něm zachránil, když loď, na které byl jako vězeň, ztroskotala. Uštkl ho zde had, ale nic se mu nestalo. Sk 28,1
Delete: Malta Edit : Malta  
:
Ježíš tam vzkřísil Lazara. Zastavil se tam nedlouho před ukřižováním.
Delete: Betánie Edit : Betánie  
:
Vzkříšený Ježíš se tam dal poznat dvěma učedníkům při lámání chleba.
Delete: Emauzy Edit : Emauzy  
:
Místo, na kterém byl Ježíš ukřižován. V překladu znamená "lebka".
Delete: Golgota Edit : Golgota  
:
Zahrada, ve které byl Ježíš s učedníky před tím, než byl zatčen.
Delete: Getsemany Edit : Getsemany  

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ