Printer-friendly version
Slovník biblických míst.Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

:
Město, ve kterém vyrůstal Ježíš.
Delete: Nazaret Edit : Nazaret  
:
Město, jehož hradby padly, když jej izraelci obcházeli. V novém zákoně čteme, že se tu Ježíš setkal se Zacheem. Vyskytuje se i v podobenství o milosrdném Samařanovi.
Delete: Jericho Edit : Jericho  
:
Rodiště krále Davida. Podle proroků odtud má přijít Mesiáš. Podel evangelií se zde narodil Ježíš.
Delete: Betlém Edit : Betlém  
:
Když jel Pavel do tohoto města pronásledovat křesťany, setkal se s ním Ježíš Kristus a on v něj uvěřil.
Delete: Damašek Edit : Damašek  
:
Hlavní město Severního Izraele. Vládl zde král například král Achab. V jednom Ježíšově podobenství z něj pochází člověk, který pomůže zraněnému člověku.
Delete: Samaří Edit : Samaří  
:
Jedno z míst, kam se rozšířila první církev. Křesťané zde byli poprvé nazváni "křesťany".
Delete: Antiochie Edit : Antiochie  
:
Město, z kterého pocházel apoštol Pavel
Delete: Tarsus Edit : Tarsus  
:
Hlavní město Izraele. Dobyl jej král David a Šalomoun v něm postavil chrám.
Delete: Jeruzalém Edit : Jeruzalém  
:
Hora na které Mojžíš dostal od Hospodina desatero přikázání.
Delete: Sinaj Edit : Sinaj  
:
Ostrov, na kterém se zastavil apoštol Pavel na své první misijní cestě spolu s Barnabášem. (Sk 13,4)
Delete: Kypr Edit : Kypr  

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ