Printer-friendly version
Slovník biblických míst.Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page:  1  2  3  4  5  (Next)
  ALL

:
Sídlo velké říše, která zničila Izrael a izraelce odvedla do zajetí.
Delete: Babylon Edit : Babylon  
:
Město, odkud vyšel Abraham na cestu do zaslíbené země. Pocházela odtud Izákova manželka Rebeka i Jákobova Ráchel a Lea.
Delete: Cháran Edit : Cháran  
:
Jedno z měst, které bylo zničeno kvůli zlu, které se v něm dělo.
Delete: Gomora Edit : Gomora  
:
Jedno z měst, které bylo zničeno kvůli zlu, které se v něm dělo.
Delete: Sodoma Edit : Sodoma  
:
Potok, u kterého Jákob bojoval o požehnání, když se vracel od Lábana domů.
Delete: Jabok Edit : Jabok  
:
Řeka v Izraeli. Izraelci ji museli překročit, když vstupovali do zaslíbené země. Křtil v ní Jan Křtitel.
Delete: Jordán Edit : Jordán  
:
Místo, kde apoštol Petr vyznal, že Ježíš je Mesiáš (Kristus).
Delete: Cesarea Edit : Cesarea  
:
Hlavní město jedné velké říše. Apoštol Pavel křesťanům v tomto městě napsal dopis a vedla sem jeho poslední cesta (jakožto vězně, který se odvolal k císaři).
Delete: Řím Edit : Řím  
:
Město, kde Ježíš uzdravil ochrnutého (když ho k němu spustili rozebranou střechou).
Delete: Kafarnaum Edit : Kafarnaum  
:
Oblast, kde Ježíš působil a odkud pocházeli někteří jeho učedníci.
Delete: Galilea Edit : Galilea  

Page:  1  2  3  4  5  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ