Monday, 27 May 2024, 03:02 AM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Postavy - slovník

O

:
Petrův bratr. Původním povoláním rybář. Jeden ze dvanácti apoštolů.