Saturday, 13 July 2024, 12:53 AM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Filipův slovník

D

:
Prorokyně.
:
Čím nejlépe přemůžeš zlo?
:
Město, ve kterém našli aramejci Elíšu.
:
Kolik měl Ježíš učedníků?
:
Kolik měl Jákob synů?