Monday, 22 April 2024, 11:49 PM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Filipův slovník

A

:
Praotec víry, na Boží výzvu vyšel ze své země. Bůh mu slíbil zem a děti.

D

:
Prorokyně.
:
Čím nejlépe přemůžeš zlo?
:
Město, ve kterém našli aramejci Elíšu.
:
Kolik měl Ježíš učedníků?
:
Kolik měl Jákob synů?

E

:
Prorok ze Samaří. Pomohl k uzdravení veliteli vojska aramejského krále. Poslal ho aby se omyl v řece.
:
Bratr Jákoba.

H

:
Bál se Ježíše a proto přikázal zabíjet všechny malé děti.

J

:
Ježíšův předchůdce. Taky měl své učedníky.
:
Město, kam chodil Ježíš do chrámu.
:
Porodila ho Marie v Betlémě. Jak se jmenoval?
:
Řeka, ve které se měl omýt Naamán, aby se uzdravil z malomocenství.
:
Řeka, ve které křtil Jan Křtitel.
:
Jeden z Jákobových synů. Jeho bratři ho prodali do otroctví. Pak se stal správcem v Egyptě.
:
Vedl Izraelce, když dobývali Jericho.

M

:
Na Boží povolání vyvedl Izraelce z Egypta. Jak se jmenoval?

N

:
Velitel vojska aramejského krále, který byl postižen malomocenstvím. Izraelská holčička mu poradila, aby šel k Elíšovi.
:
Město, ze kterého pocházel Ježíš.

R

:
Manželka Izáka, matka Jákoba a Ezaua.

S

:
Město kam šel velitel vojska aramejského krále, aby se uzdravil z malomocenství.
:
Manželka Abrahama.