Monday, 27 May 2024, 01:51 AM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Biblické knihy (SZ i NZ)

J

:
Kniha, která pojednává o životě Ježíše Krista. Mezi podobnými spisy je nejmladší a výrazně se od ostatních liší - jak svým obsahem, tak také způsobem podání. Je ji vlastní zvláštní vznešený styl, množství obrazů používajících slova jako láska, světlo, život... Narozdíl od některých podobných spisů nemluví o Ježíšově narození. Je spojována s dalšími novozákonními spisy podobného stylu.
:
Kniha nesoucí jméno významného proroka z období před zničením judského království a před odvlečením do babylonského zajetí. Ukazuje mimojiné těžký úděl proroka, který je osamocen a nerozumějí mu ani jeho nejbližší.
:
Kniha, která se ptá po smyslu utrpení. Hlavní postavou je člověk, kterého postihnou pohromy a neštěstí. Hádá se s Hospodinem, ale nepřestává v něj věřit.
:
Kniha nesoucí jméno podle prorok, který odmítá splnit úkol, který mu Bůh dává, a proto utíká. Dostane se do útrob veliké ryby a nakonec úkol splní. Naštve se, když Hospodin nepotrestá město Ninive, jak to původně oznámil.
:
Kniha o tom, jak Izraelci vstoupili do zaslíbené země pod vedením Mojžíšova nástupce Jozua. Nejdeme tu třeba příběh o pádu hradeb města Jericha.