Monday, 27 May 2024, 02:10 AM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Biblické knihy (SZ i NZ)

E

:
Kniha s příběhem o krásné dívce, která se stane perskou královnou a svou odvahou zachrání židy před likvidací.
:
Kniha, ve které se mluví o tom, jak Hospodin zachránil Izraelský lid z egyptského otroctví a o cestě pouští do zaslíbené země. Najdeme tu desatero.
:
Kniha o návratu Izraelců z babylonského zajetí, o obnovení bohoslužby v Jeruzalémě. Kniha nese název podle muže, který byl znalcem Zákona a vyučoval mu Izraelce.
:
Kniha, která nese název podle proroka, který byl spolu s ostatními Izraelci odvlečen do babylonského zajetí, kde se začíná rodit nové společenství soustředěné k naslouchání slovům proroků a vykladačím Písma. Známé proroctí o údolí suchých kostí, do kterých se vrátí život.