Sunday, 21 April 2024, 11:13 PM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Zkratky biblických knih

1

:

První list Janův

:

První Korintským

:

První Královská

:

První Paralipomenon

:

První Samuelova

:

První Tesalonickým

:

První Tesalonickým

:

První list Petrův

2

:

Druhý list Janův

:

Druhá Korintským