Monday, 27 May 2024, 03:04 AM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: komplet

T

:
Město, z kterého pocházel apoštol Pavel
:
Otec Abrahama.
:
Jeden ze spolupracovníků apoštola Pavla. Je mu adresována jedna epištola.
:
Jeden ze spolupracovníků apoštola Pavla. Je mu adresována epištola.
:
Jeden z dvanácti apoštolů. Zprvu pochyboval o zjevení vzkříšeného Ježíše.