Monday, 27 May 2024, 02:31 AM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: komplet

C

:
Místo, kde apoštol Petr vyznal, že Ježíš je Mesiáš (Kristus).
:
Město, odkud vyšel Abraham na cestu do zaslíbené země. Pocházela odtud Izákova manželka Rebeka i Jákobova Ráchel a Lea.
:
Hora, ke které šel prorok Elijáš a kde se mu ukázal Hospodin.