Monday, 27 May 2024, 02:57 AM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: komplet

L

:
Celník, kterého Ježíš povolal.
:
Abrahamův synovec. Vybral si lákavější místo k životu, ale jeho město pak bylo zničeno.
:
Řecky mluvící lékař, který doprovázel Pavla na některých jeho cestách.

M

:
Dívka z Nazaretu, kterou Bůh vyvolil, aby se stalou matkou Ježíše. Pokorně přijímá tento úkol, i když mnohému zpočátku nerozuměla a svého syna nechápala. Po jeho vzkříšení ji nacházíme ve společenství církve. Víc se o ní Nový zákon nezmiňuje.
:
Sestra Marie. Obsluhovala Ježíše.
:
Stal se apoštolem místo Jidáše.
:
Vůdce izraelského národa, prostředník mezi Izraelem a Bohem. Vyrostl na egyptském královském dvoře. Vedl lid na cestě z otroctví do zaslíbené země.
:
Hora, na kterou šel Abraham s Izákem.

N

:
Prorok, který mluvil k Davidovi.
:
Město, ve kterém vyrůstal Ježíš.