Monday, 27 May 2024, 02:40 AM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Místa v bibli

S

:
Hlavní město Severního Izraele. Vládl zde král například král Achab. V jednom Ježíšově podobenství z něj pochází člověk, který pomůže zraněnému člověku.
:
Město, kde se vdova starala o proroka Elijáše.
:
Rybník, u kterého čekali lidé na uzdravení.
:
Hora na které Mojžíš dostal od Hospodina desatero přikázání.
:
Jedno z měst, které bylo zničeno kvůli zlu, které se v něm dělo.