Wednesday, 19 June 2024, 02:35 AM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Místa v bibli

A

:
Jedno z míst, kam se rozšířila první církev. Křesťané zde byli poprvé nazváni "křesťany".
:
Pohoří, kde přistál Noe se svou lodí.
:
Řecké město proslulé filosofií. Pavel zde kázal na Areopágu, ale přestali ho poslouchat, když začal mluvit o vzkříšení. (Sk 17,17)

B

:
Sídlo velké říše, která zničila Izrael a izraelce odvedla do zajetí.
:
Ježíš tam vzkřísil Lazara. Zastavil se tam nedlouho před ukřižováním.
:
Rodiště krále Davida. Podle proroků odtud má přijít Mesiáš. Podel evangelií se zde narodil Ježíš.
:
Rybářská vesnice v Galileji. Ježíš zde uzdravil slepého.

C

:
Místo, kde apoštol Petr vyznal, že Ježíš je Mesiáš (Kristus).
:
Město, odkud vyšel Abraham na cestu do zaslíbené země. Pocházela odtud Izákova manželka Rebeka i Jákobova Ráchel a Lea.
:
Hora, ke které šel prorok Elijáš a kde se mu ukázal Hospodin.