Wednesday, 19 June 2024, 02:29 AM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Místa v bibli
:
Město, kde se vdova starala o proroka Elijáše.