Monday, 27 May 2024, 02:38 AM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Místa v bibli
:
Sídlo velké říše, která zničila Izrael a izraelce odvedla do zajetí.
:
Město, odkud vyšel Abraham na cestu do zaslíbené země. Pocházela odtud Izákova manželka Rebeka i Jákobova Ráchel a Lea.
:
Jedno z měst, které bylo zničeno kvůli zlu, které se v něm dělo.
:
Jedno z měst, které bylo zničeno kvůli zlu, které se v něm dělo.
:
Potok, u kterého Jákob bojoval o požehnání, když se vracel od Lábana domů.
:
Řeka v Izraeli. Izraelci ji museli překročit, když vstupovali do zaslíbené země. Křtil v ní Jan Křtitel.
:
Místo, kde apoštol Petr vyznal, že Ježíš je Mesiáš (Kristus).
:
Hlavní město jedné velké říše. Apoštol Pavel křesťanům v tomto městě napsal dopis a vedla sem jeho poslední cesta (jakožto vězně, který se odvolal k císaři).
:
Město, kde Ježíš uzdravil ochrnutého (když ho k němu spustili rozebranou střechou).
:
Oblast, kde Ježíš působil a odkud pocházeli někteří jeho učedníci.