RSS Printer-friendly version
Přehled biblických postavBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

R

:
Nevěstka v Jerichu. Ukryla zvědy a přidala se k Izraeli.
Delete: Rachab Edit : Rachab  
:
Jákob se s ní potkal u studně.
Delete: Ráchel Edit : Ráchel  
:
Manželka Izáka.
Delete: Rebeka Edit : Rebeka  
:
Moábka, která po smrti svého muže odešla se svou tchyní Noemi do Judska. Provdala se za Bóaze. Prabába krále Davida.
Delete: Rút Edit : Rút  

Š

:
Byl izraelským králem. Když se mu Bůh ve snu zjevil, vyžádal si od něj moudrost při rozhodování. Postavil chrám v Jeruzalémě.
Delete: Šalomoun Edit : Šalomoun  

S

:
Muž, který byl po svém zajetí oslepen, když mu předtím byly ostříhány vlasy. Jeden ze soudců.
Delete: Samson Edit : Samson  
:
Zaslechl Boží hlas. Vybral první dva Izraelské krále.
Delete: Samuel Edit : Samuel  
:
Manželka Abrahama. Dlouho nemohla mít dítě. Když poslové Abrahamovi říkají, že se mu ve sto letech narodí dítě, směje se tomu.
Delete: Sára Edit : Sára  
:
První izraelský král. Prokázal odvahu při ochraně ohroženého izraelského města, ale později přestal při svém kralování poslouchat Hospodina. Ze strachu o svou vládu pronásledoval Davida.
Delete: Saul Edit : Saul  
:
Doprovázel apoštola Pavla na jeho druhé misijní cestě (Sk 15,40). Byl s ním ve vězení ve Filipách.
Delete: Silas Edit : Silas  

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALLSoutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz