RSS Printer-friendly version
Přehled biblických postavBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

J

:
Patřil mezi dvanáct učedníků. Svého mistra však zradil a přivedl na něj stráže. Po Ježíšově zatčení propadl zoufalství a vzal si život.
Delete: Jidáš Edit : Jidáš  
:
Vojevůdce Davidova vojska.
Delete: Jóab Edit : Jóab  
:
Muž, který hodně vytrpěl a přece nepřestal s Bohem mluvit.
Delete: Jób Edit : Jób  
:
Prorok, kterého Hospodin poslal k pohanům do Ninive, aby je varoval před Božím soudem. Místo toho však chtěl uprchnout, ale Hospodin ho zachránil za pomoci velké ryby.
Delete: Jonáš Edit : Jonáš  
:
Syn krále Saula. Přítel a ochránce Davida, přestože se to jeho otci nelíbilo.
Delete: Jónatan Edit : Jónatan  
:
Jeho bratři ho prodali do otroctví.
Delete: Josef Edit : Josef  
:
Mojžíšův nástupce, který vedl Izraelce při obsazování zaslíbení země. Jeho jméno znamená "Hospodin je spása".
Delete: Jozue Edit : Jozue  

K

:
Jeruzalémský velekněz, který obvinil Ježíše z rouhání a poslal ho k Pilátovi pro rozsudek.
Delete: Kaifáš Edit : Kaifáš  
:
Zabil svého bratra Ábela.
Delete: Kain Edit : Kain  
:
Jeden ze dvou zvědů v zaslíbené zemi, kteří měli odvahu.
Delete: Káleb Edit : Káleb  

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ