RSS Printer-friendly version
Přehled biblických postavBrowse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL

E

:
Nejvýznamnější izraelský prorok. Působil převážně za krále Achaba. Vystupoval proti modlářství. Jeho jméno znamená "Hospodin je můj Bůh"
Delete: Elijáš Edit : Elijáš  
:
Prorok. Nástupce Elijáše.
Delete: Elíša Edit : Elíša  
:
První žena
Delete: Eva Edit : Eva  
:
Bratr Jákoba. Vyměnil prvorozenství za jídlo.
Delete: Ezau Edit : Ezau  
:
Starozákonní prorok, který mimo jiné píše o údolí suchých kostí.
Delete: Ezechiel Edit : Ezechiel  

G

:
Izraelský soudce, vysvobodil Izrael z područí Midjánců. Nebál se zbořit jejich modlu ani bojovat s hrstkou vojáků proti přesile.
Delete: Gedeon Edit : Gedeon  
:
Slavný obr. Byl zabit Davidem.
Delete: Goliáš Edit : Goliáš  

H

:
Otrokyně Sáry.
Delete: Hagar Edit : Hagar  
:
Muž, který před svým domem postavil šibenici pro svého nepřítele, ale nakonec na ní sám skončil (kniha Ester).
Delete: Haman Edit : Haman  
:
Judský král doby Ježíšovy.
Delete: Herodes Edit : Herodes  

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Next)
  ALL


Martin Fér - tvorba webů - DRUPAL-WEB.CZ