Verze pro tisk
slovník se všemi termíny ze všech slovníků


Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | I | Í
J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š
T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  (Další)
  VŠE

Á

:
Byl zabit svým bratrem Kainem.

Odstranit: Ábel Upravit : Ábel  

A

:
Syn krále Davida. Zabil svého bratra Amnóna a chtěl kralovat místo Davida, který před ním musel utéct. Přestože David přikázal, aby ho v bitvě ušetřili, byl zabit. Při útěku se zachytil svými vlasy do stromu.
Odstranit: Abšalóm Upravit : Abšalóm  
:
Jeden z Izraelských králů. Za manželku měl cizinku Jezábel, která ho svedla k modlářství. Často ho káral prorok Elijáš.
Odstranit: Achab Upravit : Achab  
:
První člověk.
Odstranit: Adam Upravit : Adam  
:
Manželka kněze Zachariáše a matka Jana Křtitele.
Odstranit: Alžběta Upravit : Alžběta  
:
Jedno z míst, kam se rozšířila první církev. Křesťané zde byli poprvé nazváni "křesťany".
Odstranit: Antiochie Upravit : Antiochie  

Á

:
Mojžíšův bratr a první izraelský velekněz. Když se Mojžíš dlouho nevracel ze Sínaje, zhotovil na žádost lidu zlatého býčka, kterému se pak izraelci klaněli.
Odstranit: Áron Upravit : Áron  

B

:
Sídlo velké říše, která zničila Izrael a izraelce odvedla do zajetí.
Odstranit: Babylon Upravit : Babylon  
:
Vrah, kterého propustil Pilát místo Ježíše.
Odstranit: Barabáš Upravit : Barabáš  
:
Jeden ze spolupracovníků apoštola Pavla.
Odstranit: Barnabáš Upravit : Barnabáš  

Stránka:  1  2  3  4  5  6  7  (Další)
  VŠESoutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz