Printer-friendly version
Slovník biblických míst.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

A

:
Jedno z míst, kam se rozšířila první církev. Křesťané zde byli poprvé nazváni "křesťany".
Delete: Antiochie Edit : Antiochie  
:
Řecké město proslulé filosofií. Pavel zde kázal na Areopágu, ale přestali ho poslouchat, když začal mluvit o vzkříšení. (Sk 17,17)
Delete: Atény Edit : Atény  

B

:
Sídlo velké říše, která zničila Izrael a izraelce odvedla do zajetí.
Delete: Babylon Edit : Babylon  
:
Rodiště krále Davida. Podle proroků odtud má přijít Mesiáš. Podel evangelií se zde narodil Ježíš.
Delete: Betlém Edit : Betlém  

C

:
Místo, kde apoštol Petr vyznal, že Ježíš je Mesiáš (Kristus).
Delete: Cesarea Edit : Cesarea  
:
Město, odkud vyšel Abraham na cestu do zaslíbené země. Pocházela odtud Izákova manželka Rebeka i Jákobova Ráchel a Lea.
Delete: Cháran Edit : Cháran  

D

:
Když jel Pavel do tohoto města pronásledovat křesťany, setkal se s ním Ježíš Kristus a on v něj uvěřil.
Delete: Damašek Edit : Damašek  

E

:
Velké maloasijské město. Pavel se tu dostal do konliktu s výrobci náboženských předmětů. Byl zde chrám bohyně Diany (Artemis). Sk 19,35
Delete: Efez Edit : Efez  

G

:
Oblast, kde Ježíš působil a odkud pocházeli někteří jeho učedníci.
Delete: Galilea Edit : Galilea  
:
Jedno z měst, které bylo zničeno kvůli zlu, které se v něm dělo.
Delete: Gomora Edit : Gomora  

Page:  1  2  3  (Next)
  ALLSoutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz