Printer-friendly version
Slovník biblických míst.


Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3
  ALL

Ř

:
Hlavní město jedné velké říše. Apoštol Pavel křesťanům v tomto městě napsal dopis a vedla sem jeho poslední cesta (jakožto vězně, který se odvolal k císaři).
Delete: Řím Edit : Řím  

S

:
Hlavní město Severního Izraele. Vládl zde král například král Achab. V jednom Ježíšově podobenství z něj pochází člověk, který pomůže zraněnému člověku.
Delete: Samaří Edit : Samaří  
:
Hora na které Mojžíš dostal od Hospodina desatero přikázání.
Delete: Sinaj Edit : Sinaj  
:
Jedno z měst, které bylo zničeno kvůli zlu, které se v něm dělo.
Delete: Sodoma Edit : Sodoma  

T

:
Město, z kterého pocházel apoštol Pavel
Delete: Tarsus Edit : Tarsus  
:
Město, kde se Pavlovo působení setkalo s úspěchem a vznikl kvetoucí křesťanský sbor, i když Pavel musel odejít pro nepřátelství židů. Dva Pavlovy dopisy jsou určeny křesťanům v tomto městě. Později odtud přijdou na Moravu Cyril a Metoděj. (Sk 17,4)
Delete: Tesalonika Edit : Tesalonika  

Page: (Previous)   1  2  3
  ALLSoutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz