Friday, 21 June 2024, 11:19 PM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Postavy - slovník

N

:
Muž, který Achabovi nechtěl prodat svou vinici, protože byla dědictvím po otcích.
:
Prorok, který mluvil k Davidovi.
:
Farizeus a člen židovské rady. Tajně v noci přišel za Ježíšem, aby si s ním mohl promluvit. Pomáhal při Ježíšově pohřbu.
:
Postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina a zvířata před potopou.
:
Zemřel jí muž i synové. S Rút se vrátila domů.