Monday, 26 September 2022, 01:51 PM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Postavy - slovník

K

:
Římský důstojník v Cesareji, který se stal křesťanem.

L

:
Bratr Rebeky. Jákob u něj sloužil 20 let.
:
Bratr Marie a Marty. Žil v Betanii. Ježíš ho vzkřísil z mrtvých.
:
Celník, kterého Ježíš povolal.
:
Abrahamův synovec. Vybral si lákavější místo k životu, ale jeho město pak bylo zničeno.
:
Řecky mluvící lékař, který doprovázel Pavla na některých jeho cestách.
:
První evropská křesťanska, kterou získal Pavel za svého působení ve Filipách. Byla zámožnou obchodnicí s plátnem.

M

:
Dívka z Nazaretu, kterou Bůh vyvolil, aby se stalou matkou Ježíše. Pokorně přijímá tento úkol, i když mnohému zpočátku nerozuměla a svého syna nechápala. Po jeho vzkříšení ji nacházíme ve společenství církve. Víc se o ní Nový zákon nezmiňuje.
:
Sestra Marie. Obsluhovala Ježíše.
:
Stal se apoštolem místo Jidáše.