Monday, 26 September 2022, 02:29 PM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Postavy - slovník

H

:
Navedla svou dceru, aby požádala o hlavu Jana Křtitele.

I

:
Významný prorok. Působil v Jeruzalémě. Jeho proroctví jsou často citována v Novém zákoně v souvislosti s jejich naplněním. Jeho jméno znamená "Hospodin spasí".
:
Jeden z praotců, Syn Abrahama a Sáry. Narodil se, když už byli staří.
:
První Abrahamův syn.

J

:
Syn Izáka a Rebeky. Svému bratrovi přebral prvorozenecké požehnání. Musel utéct z domova. Stal se praotcem dvanácti izraelských kmenů. Jeho jméno bylo později změněno na "Izrael (Zápasí Bůh)"
:
Jeden z apoštolů, syn Zebedeův, bratr Jana.
:
milovaný učedník
:
Prorok, který měl za úkol připravit Izrael na příchod Mesiáše. Volal k pokání a křtil v Jordánu. pokřtil i ježíše a poznal v něm Mesiáše. Byl popraven králem Herodem.
:
Prorok, který radil vzdát se.
:
Manželka krále Achaba.