Monday, 26 September 2022, 03:39 PM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Biblické knihy - Nový zákon

D

:
Další z dopisů spojovaných jménem s jedním z Ježíšových učedníků a podobající se stylem jednomu z evangelií. Autor v něm oslovuje "vyvolenou paní a její děti" a myslí tím zřejmě na nějaký křesťanský sbor. Zčásti je totožný s jiným dopisem téhož autora.
:
Druhý dopis apoštola Pavla do jednoho řeckého přístavního a kosmopolitního města. Před místními křesťany obhajuje svou autoritu a vyzývá ke sbírce pro chudé v Jeruzalémě.
:
Jeden z dopisů Ježíšova učedníka (nebo jeho žáků). Je psaný obecně všem křesťanům, varuje před lživými proroky a učiteli a vysvětluje, proč se druhý Kristův příchod opozdil (Bůh má trpělivost a nechce aby někdo zahynul. Jeden den je u něj jako tisíc let a tisíc let jako jeden den).
:
Druhý dopis apoštola Pavla do evrpského města, ze kterého se křesťanství posléze dostalo až na Moravu a do Čech (my to město ale většinou známe pod jiným jménem). Podobně jako první dopis do tohoto města se věnuje druhému Kristovu příchodu a vyzývá spořádanému a příkladnému životu.
:
Druhý dopis Pavlovu žákovi a spolupracovníkovi. Varuje se v něm před heretiky, kteří opouštějí Pavlovo učení a Pavel se v dopise loučí, protože očekává blízkou smrt.