Thursday, 27 February 2020, 09:29 PM

Site: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky
Course: bible - biblické testy, kvízy a doplňovačky (Bible hrou)
Glossary: Místa v bibli

K

:
Město, kde Ježíš uzdravil ochrnutého (když ho k němu spustili rozebranou střechou).
:
Město, do kterého Pavel napsal epištoly, ve kterých řeší množství hádek, které zřejmě ve sboru bylo.
:
Ostrov, na kterém se zastavil apoštol Pavel na své první misijní cestě spolu s Barnabášem. (Sk 13,4)